Canvis

Canvi del titular

Descarrega el formulari i envia’l per correu electrònic a l’adreça d’e-mail:
consulta@barcelonaenergia.cat

Canvi de potència

Descarrega el formulari i envia’l per correu electrònic a l’adreça d’e-mail:
consulta@barcelonaenergia.cat

Canvi dels dades de pagament

Contacte

900 906 807

laia.serra@gmail.com

laia.serra@gmail.com