Canvis

Canvi del titular

Descarrega el formulari i envia’l per correu electrònic a l’adreça d’e-mail:
consulta@barcelonaenergia.cat

Canvi de potència

Descarrega el formulari i envia’l per correu electrònic a l’adreça d’e-mail:
consulta@barcelonaenergia.cat

Canvi dels dades de pagament

Per canviar les dades de pagament pots contactar amb nosaltres per telèfon al 900 906 807 o enviar un correu electrònic a
consulta@barcelonaenergia.cat amb un document bancari on aparegui l’IBAN complert i el nom del titular.

laia.serra@gmail.com

laia.serra@gmail.com